Aquesta estratègia té l’objectiu de transmetre una sèrie de valors associats a la marca a partir de mostrar accions d’street màrqueting de la firma. Les peces principals es van reproduir a totes les botigues TOUS d’Espanya. Posteriorment, aquest On Go Video Branding comprèn una sèrie de formats audiovisuals (spin offs) per difondre via perfils socials de la marca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *