Business craft

Format de màrqueting audiovisual amb l’objectiu de presentar el nou projecte de la marca Business Craft.