Aquesta Brand Movie té l’objectiu de comunicar a l’audiència de SUPERYUPPIES la reconversió d’aquest mitjà de comunicació sobre emprenedors. Ho fa a través de la figura de la seva fundadora, Èlia Fibla, una influencer en l’àmbit de l’empreniment craft de parla hispana.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *