Aquesta Brand Movie de presentació té l’objectiu de connectar amb el client potencial de l’empresa RENOVANDO de Xile. Ho fa a partir de la història i dels valors del seu CEO i fundador, Marcelo Montiel.

Montiel és un coach mediàtic a Xile, col·laborador habitual de programes de TV i ràdio líders d’audiència al país llatinoamericà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *