La Generalitat de Catalunya va realitzar, entre febrer i març de 2019, tres sessions de grups de treball amb agents de la societat civil per abordar aspectes relacionats amb:

  • Autoconsum i comunitats solars
  • Vehicle elèctric
  • Aprofitament i digitalització de l’energia

Aquestes sessions de treballa estaven englobades dins d’un projecte de participació ciutadana que havia de ser enregistrat audiovisual i comunicat públicament.

L’equip de Ganxoo Media vam guanyar el corresponent concurs públic per a dur a terme aquestes tasques i la Generalitat ens va adjudicar el projecte, consistent a:

  • Realització d’un vídeo d’entre 2 i 3 minuts en format de docu-realitat sobre cadascuna de les tres sessions, seguint el brief lliurat (en català i anglès)
  • Realització d’un vídeo resum de tot el cicle d’entre 2 i 5 minuts, seguint el brief lliurat (en català i anglès)
  • Realització d’un vídeo resum per xarxes socials, Instagram i Youtube, que mostri les conclusions del cicle, segons el brief lliurat (en català i anglès)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *